Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä – Suomi ja kansainvälinen yhteistyö Ajankohta: torstai 18.11. klo 16:00-18:50

Seuraa verkossa: https://event.prospectumlive.com/suomen-tiedeakatemiat-seminaari

Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia ongelmia, joiden torjumiseksi tarvitaan tekoja niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Seminaarissa keskustellaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksista Suomessa ja maailmalla, sekä pohditaan Suomen roolia niiden hillitsemisessä. Mitä Suomi voi tehdä? Miten tärkeää Suomen toiminta on eurooppalaisessa tai globaalissa mittakaavassa? Kyseenalaistavatko ilmastokriisi ja luontokato humanistisen käsityksen ”ihmisen maailman” ensisijaisuudesta? Ohjelma: 16:00-16:10 Seminaarin avaus, Markku Leskelä (Suomen Tiedeakatemiat) 16:10-16:30 Ilmastonmuutos ja hillintätoimien kiireellisyys, Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto) 16:30-16:50 Tuntematon Maa – luontokato haastaa ihmiskunnan, Ilari Sääksjärvi, (Turun yliopisto) 16:50-17:10 Ilmastonmuutoksen riskit ja sopeutumisen rajat, Sirkku Juhola (Helsingin yliopisto) 17:10-17:20 Tauko 17:20-17:40 Ilmastokriisi eksistentiaalisena uhkana: humanismi vs. posthumanismi, Sami Pihlström (Helsingin yliopisto) 17:40-18:00 Suomi ja ympäristö osana Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöverkostoa, Maija Heikkilä (Helsingin yliopisto) 18:00-18:20 Kansainvälisen ympäristöhallinnon vahvistaminen toimeenpanon tukena, Annika Lindblom (Ympäristöministeriö) 18:20-18:50 Keskustelua Tilaisuuden järjestää Suomen Tiedeakatemiat. Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!