PALKINNOT

Tekniikantaitajan palkinto

Teknillisten Tieteiden Akatemia voi jakaa vuosittain taitajanpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on, paitsi tunnustuksen suoranainen antaminen palkitusta työtä, myös huomion kiinnittäminen siihen arvokkaaseen, mutta usein unohdetuksi jäävään osuuteen, mikä mekaanikoilla ja muilla teknilliseen apuhenkilökuntaan kuuluvilla on tutkimus- ja kehitystyössä. Myös pitemmälle koulutettu keksijä ja kehittäjä, joka itse on rakentanut mallin tai prototyypin, voi erityistapauksessa tulla kysymykseen palkinnon saajana.
Palkinto myönnetään tunnustukseksi teknilliseen tutkimustoimintaan tai kehitystyöhön liittyvästä arvokkaasta, kekseliäisyyttä tai teknillistä ammattitaitoa edellyttävästä työsuorituksesta.

Palkinnon suuruudesta Akatemian hallitus päättää erikseen.

Kilpailuun ilmoitetaan ehdokkaat kunakin vuonna Akatemian hallituksen antaman hakuilmoituksen mukaan. Ehdotus tehdään lähettämällä vapaamuotoinen kirje akatemian pääsihteerille. Ehdotuksen tulee sisältää ehdotetun henkilön tai työryhmän henkilötiedot, perustelut ehdotukselle ja ehdottajan tai ehdottajien oma nimi ja osoite. Palkinnon saajan ratkaisee Akatemian hallitus asettamansa palkintolautakunnan tai pääsihteerin esityksestä. Palkinto jaetaan erikseen ilmoitettavassa Akatemian istunnossa.

Palkitut:

Tekniikantaitajan palkinto on myönnetty seuraaville henkilöille:

1972 optikkomekaanikko Martti Kutvonen, Outokumpu Oy
1973 lasinpuhaltaja Pentti Latopelto, Outokumpu Oy
1974 jyrsijä Mauno Huuskonen, sorvari Aarne Kähkönen, jyrsijä Jorma Salonen ja hienomekaanikko Juhani Virtanen
1975 laboratoriomestari Veikko Halttunen
1976 laboratoriomestari Kauko Kalliosaari, TKK; laboratoriomestari Armas Paukku, Outokumpu Oy
1977 Juhani Virtanen, Olavi Hämäläinen, Pauli Sirviö, Risto Salo, VTT
1978 Juhani Kaasinen, Seppo Utriainen, Seppo Kaivola, TKK Kylmälaboratorio
1979 –
1980 Olavi Hämäläinen, Pertti Salmi, VTT
1981 –
1982 Ulla-Maija Lähde, Paula Miettinen, Jouko Patronen, Ilkka Taipale, Jouni Ryhänen, Heikki Karhu, Hemmo Räty, Aarne Vilkko
1983 –
1984 Torkkeli Viitanen, Pekka Pihkala
1985 Markku Kaskiala, Lauri Selin
1986 Keijo Hägg, Vesa Järvinen, Esko Pihlman
1987 Kalervo Jäppinen, Kauko Herold, Erkki Laine
1988 Sirkka Mikkonen, Kemira Oy
1989 Altti Perttula, Mikronas Oy
1990 Sven Lindfors
1991 Veli-Pekka Mikkonen, Outokumpu Research Oy
1992 Ismo Nopanen
1993 Alpo Lyhty
1994
1995 –
1996 Ensio Hosio, VTT
1997 –
1998 Heikki Vestman, TKK
1999 –
2000 Esa Hakala, Keskuslaboratorio Oy
2001 Timo Kilpinen, Keksintösäätiö; Hannu Seppänen, Metorex International Oy
2002 Hannu Sipilä, Turun Yliopistollinen Keskussairaala
2003 –
2004 –
2005 Pertti Kiiski, Vadim Desyatnyk, Seppo Markelin, Taisto Nuutinen, Risto Ripatti, TKK
2006 –
2007 Matti Luukkanen
2008 Maija Karjalainen, Antti Lepistö, Timo Lindqvist ja Veli-Pekka Plym, Tampereen teknillinen yliopisto
2009 Seppo Jääskeläinen, Teknillinen korkeakoulu
2010 Matti Rauman, Oulun yliopisto
2011 Matti Keinänen, Helsingin yliopisto
2012 Seppo Vasarainen, VTT
2013 Terho Kaasalainen ja Ari Varttila, Tampereen teknillinen yliopisto
2014 Pekka Martelius, Aalto yliopisto
2015 Kaisa Kaski, Kemira Oyj
2016 Raimo Hyttinen, Helsingin yliopisto