TOIMINTAKERTOMUKSET

Tutustu:

TOIMINTAPERIAATTEET

TOIMINTAPERIAATTEET
Teknillisten Tieteiden Akatemian (TTA) sääntöjensä mukaisena tarkoituksena on edistää teknistieteellistä ja taloudellista tutkimusta, koulutusta ja sivistystä, tutkimustulosten ja teknisten saavutusten hyödyntämistä suomalaisen teollisuuden, muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti sekä kohottaa edustamiensa tieteenalojen arvostusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi akatemia:
1) pitää istuntoja ja järjestää esitelmätilaisuuksia
2) tekee aloitteita ja antaa harkintansa mukaan lausuntoja alaansa kuuluvista asioista
3) nostaa osaamista ja arvostusta edustamillaan toimialoilla sekä akatemiana että jäsentensä asiantuntemuksen avulla
4) tukee omalla toiminnallaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten toimintaa
5) tukee omalla toiminnallaan suomalaisen teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä yhteiskunnan kehittämistä
6) tukee omalla toiminnallaan tekniikan, luonnontieteiden ja talouden koulutusta kaikilla koulutustasoilla
7) myöntää varoistaan ja hallinnassaan olevista rahastoista apurahoja ja edistää teknillistä tutkimustoimintaa jakamalla raha- tai muita palkintoja ansiokkaista tieteellisistä tutkimuksista, töistä ja keksinnöistä
8) hoitaa osaltaan alaansa kuuluvaa kansainvälistä yhteistoimintaa
9) edistää muilla vastaavanlaisilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamista.

TTA kehittää omaa toimintaansa tiiviisti yhteistyössä STV:n (Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland) kanssa.

SÄÄNNÖT

LAHJOITA TIETEELLE

Teknillisten Tieteiden Akatemia voi jakaa vuosittain taitajanpalkinnon. Palkinnon tarkoituksena on, paitsi tunnustuksen suoranainen antaminen palkitusta työtä, myös huomion kiinnittäminen siihen arvokkaaseen, mutta usein unohdetuksi jäävään osuuteen, mikä mekaanikoilla ja muilla teknilliseen apuhenkilökuntaan kuuluvilla on tutkimus- ja kehitystyössä. Myös pitemmälle koulutettu keksijä ja kehittäjä, joka itse on rakentanut mallin tai prototyypin, voi erityistapauksessa tulla kysymykseen palkinnon saajana.
Palkinto myönnetään tunnustukseksi teknilliseen tutkimustoimintaan tai kehitystyöhön liittyvästä arvokkaasta, kekseliäisyyttä tai teknillistä ammattitaitoa edellyttävästä työsuorituksesta.

Palkinnon suuruudesta Akatemian hallitus päättää erikseen.

Kilpailuun ilmoitetaan ehdokkaat kunakin vuonna Akatemian hallituksen antaman hakuilmoituksen mukaan. Ehdotus tehdään lähettämällä vapaamuotoinen kirje akatemian pääsihteerille. Ehdotuksen tulee sisältää ehdotetun henkilön tai työryhmän henkilötiedot, perustelut ehdotukselle ja ehdottajan tai ehdottajien oma nimi ja osoite. Palkinnon saajan ratkaisee Akatemian hallitus asettamansa palkintolautakunnan tai pääsihteerin esityksestä. Palkinto jaetaan erikseen ilmoitettavassa Akatemian istunnossa.